การงานในความฝัน . . . . . .

with No Comments
บทกวีของฉัตรมงคล อินสว่าง

การงานในความฝัน . . . . . .

. . .​ . . . . . . . . . . . . . .

“เพียงกลิ่นไอควันโลหะ

ที่ทำให้รู้ว่ายังมีลมหายใจ

ก่อนหลับไหลในแต่ล่ะวัน

และความวูบไหว

ของประกายไฟนั้น

ยังคงงดงามในความฝัน”

. . .​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ฉัตรมงคล อินสว่าง