ความจริงในสายลม . ​. .

with No Comments
บทกวีของ-ฉัตรมงคล-อินสว่าง-ความจริงในสายลม แนวความคิดในการสร้างสรรค์

. . .​ . . . . . . . . . . . . . .

“ความผิดหรือถูกอาจไม่ใช่สิ่งสำคัญ

ความจริงนั้นอาจเป็นสิ่งเหลวไหล

เช่นนั้นคุณค่าที่แสวงหาคือสิ่งใด

คำตอบนั้น อาจถูกเก็บซ้อนไว้

ในความเคลื่อนไหวของเส้นสาย

ของลมหายใจ . . . . .

. . .​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ฉัตรมงคล อินสว่าง