คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ เตรียมเคลื่อนย้ายผลงานไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่

with No Comments

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ เตรียมเคลื่อนย้ายผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ไปยังพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ : คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์และทีมงานจากศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เข้าร่วมวางแผนเตรียมเคลื่อนย้ายผลงานประติมากรรมจำนวน 2 ชิ้น ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรมากกว่า 20 ปี ภายใน ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ที่กำลังจะเปลี่ยนหน้าที่ใช้สอยไปสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่คือ บ้านพิพิธภัณฑ์เสริมคุณ คุณาวงศ์ เพื่อจัดแสดงถาวรพื้นที่กลางแจ้งต่อไป

Sermkhun Kunawong and the team from the Bangkok Sculpture Center Join the plan to prepare to move 2 sculptures by the artist, Chatmongkol Insawang, which has been on permanent exhibition for more than 20 years, within the Bangkok Sculpture Center that is about to change its function to The new museum is Sermkhun Kunawong Museum House for permanent exhibition in the outdoor area

_______________________