ศิลปินมอบผลงานเป็นที่ระลึกผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง

with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง มอบผลงานเป็นที่ระลึกแก่ นายนคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานสร้างสรรค์ร่วมกับ รศ.ดร.ชัยยศ อิษฏ์วรพันธ์ และ ผศ.ดร.วัชราพร ศรีสุข ซึ่งอยู่ในการดูแลของอุทยานฯ ที่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าของล้านนาและทิวทัศน์ของแมกไม้นานาพันธ์ุที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา