ฉัตรมงคล อินสว่าง เปิดสตูดิโอ C.in Space ต้อนรับนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย : TACA

with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง เปิดสตูดิโอ C.in Space ต้อนรับนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย : TACA : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง เปิดสตูดิโอทำงานศิลปะส่วนตัว C.in Space ต้อนรับและนำชมผลงานจิตรกรรมและประติมากรรม ต่อนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย หรือ TACA คุณต้อบ กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ ด้วยความยินดีที่ได้แลกเปลี่ยนทัศนะที่มีต่อการทำงานศิลปะของศิลปิน และมุมมองของนักสะสมที่มีต่อคุณค่า ความสำคัญ และความซาบซึ้งในงานศิลปะ และขอบคุณต่อการให้การสนับสนุนผลงานประติมากรรมและผลงานวาดเส้น ชุด “The Dharma’s Existence of Figures” เข้าเก็บในคอลเล็กชั่นส่วนตัว

______________________________________________

______________________________________________