ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับการเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการ รางวัลยุวศิลปินไทย

with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับการเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก รางวัลยุวศิลปินไทย

ฉัตรมงคล อินสว่าง หัวหน้าสาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง ได้รับการเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตัดสินรอบคัดเลือก สาขาศิลปะ 3 มิติ รางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2558 หรือ Young Thai Artist Award 2015 ซึ่งเป็นเวทีประกวดผลงานศิลปะระดับเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ประกอบด้วยศิลปะสาขาต่างๆ คือ สาขาศิลปะ 2 มิติ ศิลปะ 3 มิติ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ วรรณกรรม และการประพันธ์ดนตรี โดยมูลนิธิเอสซีจีได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เปิดสอนด้านศิลปะและมีคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินชั้นเยี่ยม และผู้ทรงคุณวุฒิ Young Thai Artist Award ไม่เพียงแต่จะเป็นเวทีต่อยอดให้ศิลปินรุ่นใหม่เติบโตและกล้าแกร่งเท่านั้น ยังจะเป็นแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้สังคม หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดความตื่นตัว หันมาให้ความสนใจซาบซึ้ง ถึงคุณค่าทางศิลปะร่วมกันยกระดับวงการศิลปกรรมโดยรวมของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นไป

___________________________________

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

https://www.facebook.com/prpohchang/posts/1684876425057881/