ดินแดนแห่งความสุข

with No Comments
พระพุทธรูป ฉัตรมงคล อินสว่าง Chatmongkol Insawang Bhudda Image

“การงานที่นำพาข้าพเจ้าไปสู่ดินแดนแห่งความสุขสงบและไร้ซึ่งการมีอยู่ของกาลเวลาเสมอ”

ฉัตรมงคล

C.in