นายกสภาสถาบันวิทยศิริเมธี เข้าเยี่ยมชมผลงานพุทธปฏิมาประจำสถาบัน

with No Comments

นายกสภาสถาบันวิทยศิริเมธี เข้าเยี่ยมชมผลงานพุทธปฏิมาประจำสถาบัน

ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้เปิดสตูดิโอทำงานศิลปะส่วนตัว ต้อนรับนายกสภาสถาบันวิทยศิริเมธี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานมูลนิธิฯ และนายกสภาสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมผลงานพุทธปฏิมาประจำสถาบันฯ ที่ได้คัดเลือกหนึ่งในพระพุทธรูปชิ้นงาม องค์สำคัญของศิลปินที่สร้างขึ้นจากแนวคิดที่ว่า

“พระพุทธรูปปางประธานพรที่ใช้เวลาสร้างขึ้น 9 เดือนนี้ ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากมโนภาพกายวิภาคของมนุษย์ที่ค่อยๆ ปั้นขึ้นจากรูปคนจริงโดยการศึกษาลักษณะใบหน้าและสัดส่วนร่างกายของคนเชื้อชาติเนปาลและภูมิภาคใกล้เคียง และค่อยๆ ขัดเกลาปริมาตรของรูป ให้มีความเรียบง่าย ลดทอนความเหมือนจริงไปสู่ความงดงามแบบอุดมคติ ที่พอดี ไม่ให้มากจนละทิ้งความเป็นมนุยษ์ไป เพื่อให้เราสามารถเกิดความรู้สึกรับรู้ต่อสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจากความเป็นมนุษย์ และความเป็นจริงให้มากที่สุด”

ฉัตรมงคล อินสว่าง

ด้วยความชื่นชมและความประทับใจในการสนทนาและปณิธานอันยิ่งใหญ่ของนายกสภาสถาบันฯ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

***สถาบันวิทยศิริเมธี (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) : หลังจากที่ก่อตั้งมาได้เพียง 5 ปี สถาบันวิทยสิริเมธี ได้รับการจัดอันดับจาก Nature Index ให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีผลงานวิจัยชั้นเลิศในทุกสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีเพียงแค่มหาวิทยาลัยของประเทศสิงคโปร์เท่านั้นที่มีอันดับสูงกว่า รวมถึงอันดับ 1 ของประเทศไทย ในสาขาวิชาเคมี สถาบันวิทยสิริเมธี ยังถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 12 ของโลก ในหมวดของมหาวิทยาลัยที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปีอีกด้วย***

______________________________________________

______________________________________________