นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี นำฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าชมสถานที่ติดตั้งผลงานประติมากรรม

with No Comments

นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี นำฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าชมสถานที่ติดตั้งผลงานประติมากรรม : ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ได้นัดหมายเพื่อนำศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าพบและนำชมทัศนียภาพสถานที่ภายในพื้นที่ของสถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อให้ศิลปินพิจารณาความเหมาะสมของซุ้มเรือนแก้วและสถานที่ติดตั้งผลงานประติมากรรมองค์พระพุทธรูปประจำสถาบันที่ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้สร้างสรรค์ขึ้น และการออกแบบผลงานประติมากรรมรูปคนและตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีติดตั้งร่วมกับผลงานประติมากรรมรูปเปลือยของศิลปินชั้นครู จักรพันธุ์ โปษยกฤต ณ อุทยานประติมากรรม เพื่อให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ในเชิงปรัชญา ศิลปะและธรรมชาติ ต่อนักศึกษา บุคลากรภายในสถาบันและบุคคลสำคัญเข้าเยี่ยมชมอันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างบรรยากาศและส่งเสริมทัศนียภาพที่งดงามให้กับสถาบัน