นิทรรศการศิลปะ The Signature หรืออัตลักษณ์ของศิลปิน

with No Comments

นิทรรศการศิลปะ The Signature หรืออัตลักษณ์ของศิลปิน เป็นนิทรรศการที่รวบรวมเอางานประติมากรรมขนาดต่างๆ มาจัดแสดงเพี่อ เผยให้เห็นถึงความสามารถของศิลปิน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นใหเ้กิดแรงขับเคลื่อนทางศิลปะในภาพรวม โดยในงานนี้ ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการ ร่วมกับศิลปินชั้นเยี่ยม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวมไปถึงศิลปินร่วมสมัยมืออาชีพที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ได้รับการเก็บสะสมผลงานจากนักสะสมและพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน นิทรรศการโดยคิวเรเตอร์คนสำคัญแห่งริเวอร์ซิตี้ คณุชาญชัย ศิริวิทยเจริญ แห่ง Pagoda Art ผู้ตั้งใจในการทํางานให้สนุกเสมือนเป็นงานสังสรรค์ของคนศิลปะมารวมตัวกัน นิทรรศการ The Signature จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 11 – 31 ตุล าคม 2562 ที่ RCB Artery ชั้น 1 ณ River City Bangkok

ขอขอบคุณ RCB Artery Gallery, River City Bangkok.