นิทรรศการศิลปะ The Signature 3 @River City Bangkok

with No Comments

นิทรรศการศิลปะ The Signature 3 @River City Bangkok จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม โดยศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและสนใจของนักสะสมในปัจจุบันโดยการคัดเลือกผลงานโดยคุณชาญชัย ศิริวิทยเจริญ ผู้ก่อตั้ง Pagoda Art ซึ่งผลงานประติมากรรมและงานวาดเส้นของ ฉัตรมงคล อินสว่าง จำนวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงผลงานกับเพื่อนศิลปิน โดยผลงานจะจัดแสดง ณ ROOM 183 ชั้น 1 ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

______________________________________________

______________________________________________