ประกาศผลการตัดสินผลงานศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

with No Comments

ประกาศผลการตัดสินผลงานศิลปกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่องการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำปี พ.ศ. 2561

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินได้พิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานศิลปกรรมที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถสรุปผลรางวัลประเภทต่างๆ โดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ประจำปี พ.ศ. 2561

_________________________________________________

ประกาศโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้างอิง http://www.art-centre.su.ac.th/uploads/2/8/9/8/28984231/ประกาศผลการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ_ครั้งที่_64.pdf