ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม

with No Comments

ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าพบปลัดกระทรวงยุติธรรม

หลังจากที่ได้รับหนังสือจากกระทรวงยุติธรรม เพื่อขอให้จัดส่งรูปต้นแบบ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระอริยาบถทรงยืน ให้กรมศิลปากรพิจารณา และได้รับการเห็นชอบ ประติมากร ฉัตรมงคล อินสว่าง จึงได้รับการประสานงานจากนางสาวจิราวรรณ บุญญาเพื่อเข้าพบ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และรองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ เพื่อนำเสนอผลงานต้นแบบและรับข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องเชิงประวัติศาสตร์ระหว่างพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และกระทรวงยุติธรรม