ผลงานศิลปะของฉัตรมงคล อินสว่าง ในคอลเล็คชั่นของ Sermkhun Kunawong Museum House

with No Comments

ผลงานศิลปะของ ฉัตรมงคล อินสว่าง ในคอลเล็คชั่นของ Sermkhun Kunawong Museum House : ฉัตรมงคล อินสว่าง ส่งมอบผลงานด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ผลงานประติมากรรมได้รับการจัดซื้อเข้าเก็บในคอลเล็คชั่นของบ้านพิพิธภัณฑ์คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ : Sermkhun Kunawong Museum House โดยคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพและบ้านพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงร่วมกับผลงานจิตรกรรมทรงคุณค่าของ อ.สมโภชน์ อุปอินทร์