ภาพข่าวการแสดงนิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน

with No Comments

ภาพข่าวการแสดงนิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

ภาพข่าวการแสดงนิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง นิทรรศการประติมากรรมพระบรมรูปเหมือนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เพื่อน้อมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสู่สวรรคาลัย จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง พระนคร กรุงเทพฯ

________________________________________

________________________________________

ขอขอบคุณ

วิทยาลัยเพาะช่าง

หอประติมากรรมต้นแบบ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม

นิตยสาร Happening

นิตยสาร Daybeds

นิตยสาร UrbanBox