มอบผลงานประติมากรรมบรอนซ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9

with No Comments

มอบผลงานประติมากรรมบรอนซ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 : ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้เข้าพบคุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ (เฮียฮ้อ) ประธานกรรมการบริหารบริษัท อาร์เอส จำกัด เพื่อมอบผลงานประติมากรรมโลหะบรอนซ์ พระบรมรูป ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้สร้างสรรค์ขึ้นในขณะปฏิบัติงานด้านประติมากรรมประกอบพระเมรุมาศรัชกาลที่ 9 ให้แก่คุณสุรชัย เนื่องด้วยโอกาสที่ให้การสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงาน ณ บริษัท อาร์เอส จำกัด สำนักงานใหญ่

________________________________________

________________________________________

ขอขอบคุณบริษัท อาร์เอส จำกัด