ร่างกายและพื้นที่ว่าง

with No Comments
Chatmongkol Insawang ฉัตรมงคล อินสว่าง Process 3

ร่างกาย…

พื้นที่ว่าง…

และสิ่งที่มีค่า…

Body…

Space…

and Precious things…

C.Insawang