ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เข้าชมความคืบหน้าผลงานประติมากรรมต้นแบบเหรียญรำลึกวิทยาลัยเพาะช่างครบรอบ 110 ปี

with No Comments

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เข้าชมความคืบหน้าผลงานประติมากรรมต้นแบบเหรียญรำลึกวิทยาลัยเพาะช่างครบรอบ 110 ปี ที่มอบให้ ฉัตรมงคล อินสว่าง สร้างสรรค์ขึ้นในการดูแลของอาจารย์ที่ห้องจิตร บัวบุศย์ ตึกกลาง วิทยาลัยเพาะช่าง โดยอาจารย์เฉลิมชัย ได้ให้คำแนะนำและร่วมปั้นงานกับฉัตรมงคล เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ให้เกิดสุนทรียภาพ เอกภาพความงามในการแสดงออกให้มากที่สุด เพื่อนำไปเป็นประติมากรรมต้นแบบสำหรับการจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญที่วิทยาลัยเพาะช่างจะครบรอบ 110 ปี