ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เลือกผลงานของ ฉัตรมงคล อินสว่าง เป็นภาพร่างต้นแบบเหรียญครบรอบ 110 ปี วิทยาลัยเพาะช่าง

with No Comments

ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เลือกผลงานของ ผศ.ดร.ฉัตรมงคล อินสว่าง เป็นภาพร่างต้นแบบเหรียญครบรอบ 110 ปี วิทยาลัยเพาะช่าง : ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ได้คัดเลือกผลงานภาพร่างเพื่อนำไปเป็นภาพต้นแบบของการสร้างประติมากรรมต้นแบบเหรียญที่ระลึกในวาระสำคัญที่วิทยาลัยเพาะช่าง ครบรอบ 110 ปี โดยการนำเสนอของทีมคณาจารย์ของวิทยาลัยเพาะช่างนำโดยผู้อำนวยการ ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส ที่ได้นัดหมายเข้าพบ ณ วัดร่องขุ่น จังหวัดเชียงราย

โดย ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย ได้คัดเลือกผลงานของ ผศ.ดร.ฉัตรมงคล จำนวน 2 ภาพเพื่อเป็นภาพต้นแบบของการสร้างประติมากรรมต้นแบบเหรียญที่ระลึกทั้ง 2 ด้าน โดยศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย ได้ร่วมปรับแบบผลงานให้งดงามมากยิ่งขึ้น และมอบหมายให้ ผศ.ดร.ฉัตรมงคล ได้ดำเนินการปรับแบบตามภาพร่าง พร้อมกับได้นำ ผศ.ดร.ฉัตรมงคล เข้าชมผลงานประติมากรรมชิ้นสำคัญของศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย เพื่อให้คำแนะนำในการสร้างผลงานประติมากรรมต้นแบบเหรียญต่อไป