ศิลปินร่วมส่งผลงานให้กับทีมงาน Artbridge Online

with No Comments

ศิลปินร่วมส่งผลงานให้กับทีมงาน Artbridge Online

ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้ร่วมกิจกรรมระดมทุนตามความตั้งใจของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ดำเนินงานโดยขัวศิลปะ จ.เชียงราย โดยการส่งมอบผลงานเพื่อนำไปจำหน่ายในกับนักสะสมและนำเงินที่ได้ 100% ทั้งหมด รวบรวมเป็นกองทุนเพื่อซื้อผลงานศิลปะของน้องๆ ที่อาจกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในสถานการณ์การระบาดของโรค Cocid 19 ของประเทศไทย ตามความตั้งใจของอาจารย์ ด้วยความยินดียิ่งของศิลปิน

_______________________________________________

_______________________________________________

ขอขอบคุณ ทีมงาน Artbridge Online และศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

Cr.Artbridge Online