ส่งมอบผลงานประติมากรรมให้กับนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์

with No Comments

ศิลปินส่งมอบผลงานประติมากรรมให้กับนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย คุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ : ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้เข้าส่งมอบผลงานประติมากรรมโลหะชุด ธรรมวิสัยแห่งรูป : Dharma’s Existence of Figures ให้กับคุณกิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ นายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย พร้อมกับได้รับเกียรติเข้าเยี่ยมชมคอลเล็คชั่นของคุณกิตติภรณ์ ที่เต็มไปด้วยผลงานชิ้นสำคัญของศิลปินชั้นครูที่งดงามและยังคงเต็มไปด้วยพลังแห่งการแสดงออกอันเข้มข้น

_______________________

_______________________

Chatmongkol Insawang

Title: Dharma’s Existence of Figures, No.2

Technique: Bronze with Gold leaf 

Size: 54 x 36 x 46 cm.

Collector : Kittiporn Jalichandra