ศิลปินส่งมอบผลงานให้กับท่านนิธิ สถาปิตานนท์ : A49 Collection

with No Comments

ศิลปินส่งมอบผลงานให้กับท่านนิธิ สถาปิตานนท์ : A49 Collection

ฉัตรมงคล ส่งมอบผลงานประติมากรรมด้วยความยินดีและเป็นเกียรติ ที่ผลงานได้รับการจัดซื้อเก็บในคอลเล็คชั่นสะสมร่วมกับผลงานของ อ.สมโภชน์ อุปอินทร์..ที่ A49 : ARCHITECTS 49 LIMITED โดย อาจารย์นิธิ สถาปิตานนท์ ศิลปินแห่งชาติ, อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์

____________________________________________

____________________________________________

ขอขอบคุณ ARCHITECTS 49 LIMITED