“สัมผัสดิน..สัมผัสแห่งธรรมชาติและความจริง”

with No Comments

“สัมผัสดิน..สัมผัสแห่งธรรมชาติและความจริง”

“Touch the soil .. touch of nature and truth”

ฉัตรมงคล อินสว่าง

_____________________________________

ธรรมวิสัยแห่งรูป : Nature existence of Figure