โปรเจ็กพิเศษกับพราย ปฐมพร ปฐมพร

with No Comments

โปรเจ็กพิเศษกับพราย ปฐมพร ปฐมพร

โปรเจ็กการทำงานศิลปะร่วมกันระหว่าง ฉัตรมงคล อินสว่าง และพราย ปฐมพร ปฐมพร และศิลปินรับเชิญ วัชราพร อยู่ดี เพื่อใช้งานศิลปะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความหมายระหว่างศิลปิน

“ขอให้เส้น สี ที่ว่างเชื่อมโยงความหมายที่เธอและฉันได้พบเอาไว้”

ฉัตรมงคล

______________________________________________