บทความที่เกี่ยวข้องกับผลงานศิลปะของ ฉัตรมงคล อินสว่าง : Articles and news related to the art of Chatmongkol Insawang

Catalogue of “Breathe” The Exhibitions by Chatmongkol Insawang & Imhathai-Suwatthanasilp

with No Comments

Catalogue of “Breathe” The Exhibitions by Chatmongkol Insawang & Imhathai-Suwatthanasilp
written by Nim Niyomsilp

คำนิยมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์

with No Comments

คำนิยมของศิลปินแห่งชาติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ในหนังสือ “ประติมากรรมรูปคนตามหลักวิชา แนวคิด การแสดงออกและหลักการประกอบสร้าง” เขียนโดย ผศ.ดร.ฉัตรมงคล อินสว่า

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ในสูจิบัตร “TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART”

with No Comments

บทวิเคราะห์ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง โดย นิ่ม นิยมศิลป์ ในสูจิบัตรนิทรรศการศิลปะ “TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART” นิทรรศการครั้งสำคัญของสมาคมนักสะสมศิลปะไทย (TACA) ในโอกาสการเปิดตัวแกลเลอรี่ 333 Anywhere อย่าง…

Exclusive Interviews นิตยสาร Hello เปิดบ้านพิพิธภัณฑ์ บ้านหรูใจกลางกรุงของคุณ เสริมคุณ คุณาวงศ์

with No Comments

Exclusive Interviews นิตยสาร Hello เปิดบ้านหรูใจกลางกรุงของคุณ เสริมคุณ คุณาวงศ์ : และการกล่าวถึงผลงานประติมากรรมรูปฝูงนกของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ติดตั้งบริเวณ…..

นิทรรศการ The Signature Drawing & Printing @ RCB Artery ริเวอร์ซิตี้

with No Comments

นิทรรศการที่คัดเลือกผลงานประติมากรรม และงานวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง เข้าร่วมจัดแสดง ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส อาทิ ภาพของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ผลงานของ…..

การเชิดชูศิลปะของชาติเป็นมรดกแผ่นดิน ณ บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

with No Comments

นักสะสมผลงานศิลปะที่คร่ำหวอดอันดับต้นๆ ของไทย ล่าสุด “เสริมคุณ คุณาวงศ์” สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการศิลปะ ด้วยการ…..

1 2 3