Life and Body
with No Comments

หากชีวิตเราเปรียบเสมือนพื้นที่ว่างและร่างกายเป็นดังอาภรณ์ที่ห่มคลุมไว้เพียงชั่วคราว…

“สัมผัสดิน..สัมผัสแห่งธรรมชาติและความจริง”
with No Comments

“สัมผัสดิน..สัมผัสแห่งธรรมชาติและความจริง” ผลงานชุดธรรมวิสัยแห่งรูป : Dharma’s existence of Figure

1 2 3