รายการไทยบันเทิง ThaiPBS นำเสนอโปรเจ็กต์การทำงานศิลปะระหว่าง 2 ศิลปิน
with No Comments

รายการไทยบันเทิง ThaiPBS ช่วง แลโลกศิลปะ นำเสนอโปรเจ็กต์การทำงานศิลปะระหว่าง 2 ศิลปิน พราย ปฐมพร ปฐมพร นักร้อง-นักแต่งเพลง และ ฉัตรมงคล อินสว่าง ศิลปิน…..

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
with No Comments

นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ม.ศิลปากร รุ่นที่ 5 ได้เข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจาก…..

คำนำชมผลงานที่ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ : Introduction to the award-winning works of the National Exhibition of Art
with No Comments

คำนำชมผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 64 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เจ้าฟ้า…..

คำนำของอาจารย์ : Master’s Introduction
with No Comments

คำนำของอาจารย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ, ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง ผศ.บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส และหัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวถึง…..