ชีวประวัติของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : Chatmongkol Insawang‘s Biography

Artworks Channel Ap 42 : Chatmongkol Insawang : Concept and works

with No Comments

แนวความคิดและผลงานศิลปะชุด ธรรมวิสัยแห่งรูป : The Dharma Existence of Figures ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ผ่านการสัมภาษณ์และการนำเสนอสู่สาธารณะโดยช่อง Artworks สื่อที่มี…..

Chatmongkol Insawang’s Biography

with No Comments

1980 : Chatmongkol Insawang was born on 17th November 1980 in a village by the waterside in Suphanburi Province. He is the second child of 5 siblings of a family of the family cultivates a combination of Buddhist beliefs and Thai culture. The father’s family came from China and the mother is…..

1 2