ประติมากรรมรูปเหมือน-งานปั้นรูปเหมือนรัชกาลที่-5-9-ฉัตรมงคล-อินสว่าง-รูปปั้นรัชกาลที่-9.2
ประติมากรรมรูปเหมือนรัชกาลที่ 9 ของศิลปิน​ ฉัตรมงคล อินสว่าง
1 2