พระพุทธรูปของศิลปิน-ฉัตรมงคล-อินสว่าง-พระพุทธรูปสวยพระพักตร์สวย พระพุทธรูปรัตนโกสินทร์26
พระพุทธรูปของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : Chatmongkol Insawang’s Buddha Images

 

 

1 2