ประติมากรรมรูปเหมือน งานปั้นรูปเหมือนรัชกาลที่ 5 9 ของ ฉัตรมงคล อินสว่าง รูปเหมือนบุคคล9.1
รูปปั้นรัชกาลที่ 9 ประติมากรรมรูปเหมือนรัชกาลที่ 9 โดยศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ผู้ปั้นพระบรมรูปที่ผู้ชมสัมผัสได้ถึงความเมตตาของพ่อที่มีต่อประชาชน
1 2