ประติมากรรมรูปเหมือน-งานปั้นรูปเหมือนรัชกาลที่-5-9-ฉัตรมงคล-อินสว่าง-รูปปั้นรัชกาลที่-9.2

Bust Sculpture in Thailand