ประติมากรรมรูปเหมือนของ-ฉัตรมงคล-อินสว่าง-9.2.1
ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของ*ฉัตรมงคล อินสว่าง* : Chatmongkol Insawang’s Portrait Sculpture