ผลงานฉัตรมงคล อินสว่าง ศิลปินคนสำคัญ Chatmongkol Insawang Artworks

Contemporary Buddha Statue

1 2 3