การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : The International Print and Drawing Exhibition :​ Chatmongkol Insawang

ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและศิลปินจากทั่วโลกส่งผลงานภาพพิมพ์และภาพวาดเส้นเข้าประกวดและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปกรรมในระดับนานาชาติและเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมร่วมกันของชาวโลก

  • การแสดงผลงานศิลปะ การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ
  • ร่วมจัดแสดง ผลงานวาดเส้น
  • จัดแสดง ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • ปี พ.ศ. 2547
  • ผลงานวาดเส้น https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-painting/