นิทรรศการถาวรที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ : ผลงานของฉัตรมงคล อินสว่าง ชิ้นที่ 2

ศิลปิน: ฉัตรมงคล อินสว่าง
ชื่อผลงาน: “ธรรมชาติวิสัยมนุษย์ หมายเลข 1”
ปีที่สร้าง: 2552 / เทคนิค: เชื่อมโลหะ / ขนาด: 124 x 217 x 645 ซม.  
Edition: Original 
Collection of: ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ : เม.ย. 2553

____________________________________________

____________________________________________

Concept: แนวความคิด

อิทธิพลของวัตถุธาตุที่ถูกปรุงแต่งขึ้น จนเกินจริงเป็นภาพมายาที่กระตุ้นปฏิกิริยาแห่งตัณหาความอยากมีอยากได้อยากเป็นในด้านทุกขคติอันเป็นธรรมชาติวิสัยหนึ่งที่มีอยู่ในตัวเราทุกผู้คน

ภาพมายาดังกล่าวที่เราสร้างขึ้นเองนั้นมักย้อนกลับมาทำร้ายตนเองสำหรับผู้ขาดสติลุ่มหลงในคุณค่าอันเป็นของปลอมไขว่คว้าขวนขวาย  ให้ได้มาครอบครองหลงใหลตกอยู่ในมิติแห่งวังวนแห่งตัณหาไม่สิ้นสุด

____________________________________________

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เชิญผู้ที่มีใจรักผลงานศิลปะเข้าเยี่ยมชมผลงานประติมากรรมชิ้นล่าสุดในศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ที่มีชื่อว่า “The Nature of Mankind 2009” ผลงานของ ศิลปินฉัตรมงคล อินสว่าง ผู้เคยได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 49 โดยผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึง ความอยากมี อยากได้ที่มีอยู่ในตัวคน เปรียบได้กับภาพมายาที่สร้างขึ้นมาและมักย้อนกลับมาทำร้ายตนเอง เป็นประติมากรรมขนาดสูงถึง 6.45 เมตร วัสดุที่ใช้ โลหะ, แสตนเลส และปูนซีเมนต์ ด้วยการออกแบบจากเทคนิคการเชื่อมโลหะ ถือเป็นผลงานประติมากรรมชิ้นที่ 181 ที่นำมาจัดแสดง ณ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ สามารถเยี่ยมชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ทุกวัน (ยกเว้น วันอาทิตย์ และ วันจันทร์) ตั้งอยู่ ณ ซ.นวลจันทร์ 56 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-559-0505 ต่อ 180 , 581 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-559-0505 ต่อ 306 ปภาสินี วาจาหวาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ThaiPR.net

____________________________________________

นิทรรศการถาวรที่ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพเป็นองค์กรส่งเสริมด้านศิลปะของเอกชน ดำเนินการในรูปขององค์กรแบบไม่หวังผลประโยชน์ทางการเงิน บริหารและเป็นเจ้าของโดย นายเสริมคุณ คุณาวงค์ และผลงานประติมากรรมที่จัดแสดงเป็นผลงานสะสมร่วมกันของ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ และครอบครัวคุณาวงศ์ 

ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศิลปะเพื่อสังคมของ CMO Group ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการ Bangkok Creative Playground พื้นที่ที่รวบรวมบริษัทและหน่วยงานด้านความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มบริษัท CMO ตั้งอยู่บนซอยนวลจันทร์ (เนื้อที่ 12 ไร่) พื้นที่ใช้สอยรวม 4,000 ตร.ม. เป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงพัฒนาการงานประติมากรรมของไทยตั้งแต่ยุคคลาสสิคไปจนถึงงานร่วมสมัยโดยมีความมุ่งหมายสะท้อนความคิดและมุมมองของศิลปินตั้งแต่ยุคพุทธศิลป์ในพุทธศตวรรษที่ 16 จนถึงยุคปัจจุบัน โดยมีจัดแสดงให้ชมกว่า 200 ชิ้น โดยมีคอลเลคชั่นที่สำคัญ คือ คอลเลคชั่นของประติมากรชั้นครู เขียน ยิ้มศิริ, อินสนธิ์ วงสาม,ชำเรือง วิเชียรเขตต์ และนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน รวมไปถึงผลงานของศิลปินร่วมสมัย ฉัตรมงคล อินสว่าง นอกจากนี้ ยังมีผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานาชาติ อาทิ กมล ทัศนาญชลี,ถวัลย์ ดัชนี, เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ปัญญา วิจินธนสาร, จักรพันธุ์ โปษยกฤต, เข็มรัตน์ กองสุข และวิชัย สิทธิรัตน์ ฯลฯ โดยคอลเลคชั่นนี้เป็นไปได้เพราะความเสียสละของศิลปินไทยและการสนับสนุนจากส่วนราชการ รวมทั้งผลงานที่เกิดจากความร่วมมือจากองค์กรทั้งของรัฐบาลและเอกชน และผลงานที่ศิลปินให้ยืมมาจัดแสดงเหล่านี้ทำให้ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผลงานประติมากรรมทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง 

คอลเล็กชั่นของศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ เป็นการเดินทางอันยาวนานของงานประติมากรรมไทยจากยุคสมัยสู่ยุคสมัย จากรุ่นสู่รุ่น เริ่มตั้งแต่พุทธศิลป์ค่อยๆ มีวิวัฒนาการของความเป็นศิลปะไทยในสมัยสุโขทัย และเข้าสู่ยุคทองแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา มีปฏิสัมพันธ์กับนานาอารยธรรมประเทศ และก้าวสู่ยุครัตนโกสินทร์ผ่านเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตก จนกระทั่งการเดินทางเข้ามาของประติมากรชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศิลป์ พีระศรี ผู้เป็นประกายอันสำคัญที่ก่อให้เกิดประติมากรรมยุคโมเดิร์นอาร์ตในประเทศไทย จนปัจจุบันประติมากรรมไทยได้พัฒนาไปสู่ความเป็นตัวของตัวเองและมีมาตรฐานคุณภาพของงานในระดับสากล งานประติมากรรมไทยได้แสดงความเป็นตัวตน และจิตวิญญาณตะวันออกอย่างลึกซึ้ง 

ชิ้นงานที่จัดแสดงเป็นการรวบรวมงานตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศิลป์อันเก่าแก่ จนกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยจำนวนชิ้นงานกว่า 200 ชิ้น การคัดเลือกชิ้นงานเข้ามาอยู่ในคอลเล็คชั่น ได้พยายามเลือกชิ้นงานที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลในประวัติศาสตร์ศิลปะของไทย ชิ้นงานที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของศิลปินแต่ละท่าน ชิ้นงานที่มีอิทธิพลทางความคิดต่อสังคมหรือศิลปินยุคต่อๆ มา ชิ้นงานที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายคลี่คลายเข้าสู่ยุคศิลปะในแต่ละช่วง ชิ้นงานที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นเค้าโครงภาพรวมของเส้นทางเดินประติมากรรมไทย

____________________________________________

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ : Bangkok Sculpture Center

อ้างอิง https://bangkoksculpturecenter.org/th/about.php

  • นิทรรศการถาวร ชุด ผลงานสื่อผสมสะท้อนอัตลักษณ์ศิลปิน
  • คอลเล็กชั่นสะสมของ คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ - ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • จัดแสดง ณ ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ