นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 : การแสดงผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2548 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ : The National Gallery. Bangkok.

  • การแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51
  • ได้รับการคัดเลือกร่วมจัดแสดง ประเภทประติมากรรม
  • จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery
  • ปี พ.ศ. 2548
  • ประติมากรรมไทยร่วมสมัย https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/