นิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง จากแรงบันดาลใจในหลวง รัชกาลที่ 9

พระราชจริยวัตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินหลายคนสร้างผลงานรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมไปถึงศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้จัดนิทรรศการและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณไปพร้อมกัน 

นิทรรศการประติมากรรมพระบรมรูป รัชกาลที่ 9 “ดวงใจของแผ่นดิน : Heart ot Land” โดย ฉัตรมงคล อินสว่าง จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง ถ.ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย์ พระนคร ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560

_________________________________________________

_________________________________________________

ขอขอบคุณ วิทยาลัยเพาะช่าง, รายการไทยบันเทิง สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

อ้างอิง https://program.thaipbs.or.th/ArtandCultureThaiPBS/episodes/48605

  • นิทรรศการ ดวงใจของแผ่นดิน
  • จัดแสดงผลงาน ประติมากรรมพระบรมรูปเหมือนรัชกาลที่ 9
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • จัดแสดง ณ หอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง