นิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64

นิทรรศการ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (เจ้าฟ้า) : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART @ The National Gallery of Thailand กับผลงานประติมากรรมของ ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่ได้ร่วมแสดงผลงานในฐานะ ผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญทองแดง ประเภทประติมากรรม ประจำปี 2561

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ขอเชิญชมการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (The 64th National Exhibition of Art) ณ ห้องนิทรรศการ 1 – 8 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2561

โดยการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นเวทีการประกวดระดับชาติที่มีประวัติความเป็นมายาวนานที่สุดในประเทศไทย และจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 64 เพื่อเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้มีเวทีแห่งการสร้างสรรค์ในระดับชาติ โดยการส่งผลงานศิลปกรรมประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อประสม เข้าประกวดโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน และนำผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ชื่นชมผลงานศิลปกรรมอย่างกว้างขวางทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ในครั้งนี้มีศิลปินไทยส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 135 คน รวมผลงานทั้งสิ้น 187 ชิ้น จากผลการคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปะ ปรากฏว่ามีศิลปินได้รับรางวัลประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 16 ราย และศิลปินได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 54 ราย และมีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็น “ศิลปินชั้นเยี่ยม” 1 ราย ตามเงื่อนไขที่ว่า เป็นศิลปินผู้ได้รับประกาศนียบัตรเกียรตินิยม เหรียญทอง 2 ครั้ง และเหรียญเงิน 2 ครั้งในประเภทเดียวกัน

โดยผลงานดังกล่าวจะมีการจัดแสดงนิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 10 – 28 ตุลาคม 2561 เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากนั้นจะนำไปจัดแสดง ณ สถาบันศิลปะในส่วนภูมิภาคต่อไป

The National Exhibition of Art has been established continuously to encourage Thai people to learn and understand modern art and submit works for competition. This year, the exhibition has come to its 64th. The competition and exhibition have divided artworks into four categories, which are painting, sculpture, printmaking and mixed media. All of the artworks have been selected by honorable jurors from various fields of fine arts. The exhibition aims to enhance the art creativity and also promote knowledge of art appreciation to the public.This year, 135 artists submitted 187 pieces of works. There are 16 pieces of work selected for award-winning entries, while 54 artists are selected to showcase together on the exhibition. Especially, there is an artist honored as an Artist of Distinction, this honor is for an artist who has been awarded with 1st prize, gold medal for 2 times or 2nd prize, silver medal for 2 times (under the same type of work).The exhibition will be on view from 10 – 28 October 2018 at the National Gallery in Bangkok, 9 am to 4 pm daily (closed on Mondays – Tuesdays and Thailand’s Official Holidays).Then, they will be exhibited in provincial institutes.

______________________________________________

______________________________________________

ขอขอบคุณ ภาพและเนื้อหาจาก หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ้างอิง https://www.facebook.com/ArtCentre.SilpakornUniversity/posts/1870517899691500/

  • นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64
  • จัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน
  • ประเภท ประติมากรรม
  • ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป (เจ้าฟ้า)