ประติมากรรมรูปบุคคล ฉัตรมงคล อินสว่าง : Chatmongkol Insawang’s Portrait Sculpture พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 รูปปั้นรัชกาลที่ 9 : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • ผลงานประติมากรรมรูปบคคล ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล The Bust
  • เทคนิค การปั้น หล่อโลหะสำริด (บรอนซ์)
  • ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-portrait-sculptures/