ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล รัชกาลที่9 : ฉัตรมงคล อินสว่าง: ฉัตรมงคล อินสว่าง : Chatmongkol Insawang’s Portrait Sculpture

  • ผลงานประติมากรรม ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล รัชกาลที่ 9
  • เทคนิค การปั้น หล่อโลหะสำริด (บรอนซ์)
  • ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-portrait-sculptures/