ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล รัชกาลที่ 5 ฉัตรมงคล อินสว่าง : Chatmongkol Insawang’s Portrait Sculpture รูปปั้นรัชกาลที่ 5 ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • ผลงานประติมากรรม ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล รัชกาลที่ 5
  • เทคนิค การปั้น หล่อโลหะสำริด (บรอนซ์)
  • ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-portrait-sculptures/