ประติมากรรมรูปเหมือนศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง : Self Portrait : Chatmongkol Insawang’s Portrait : ศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • ผลงานประติมากรรมรูปเหมือน ประติมากรรมรูปเหมือนเหมือนศิลปิน Artist Self Portrait
  • เทคนิค การปั้น หล่อโลหะสำริด (บรอนซ์)
  • ประติมากรรมรูปเหมือนบุคคล https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-portrait-sculptures/