ประติมากรรมสร้างสรรค์ เนื่องในโอกาศครบรอบ 65 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร สื่อสิ่งพิมพ์ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่างในคอลเล็คชั่นสะสมของหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นหนึ่งในผลงานที่หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รวมรวมข้อมูลผลงานประติมากรรมร่วมสมัยของไทยที่ได้รับรางวัลในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อจัดตีพิมพ์ในวาระครบรอบ 65 ปี ของมหาวิทยาลัย  โดยผลงานทุกชิ้นได้ติดตั้งถาวร ณ อุทยานประติมากรรม บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี 

  • Publication's Name ประติมากรรมสร้างสรรค์
  • Author มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Imprint Bangkok : Amarin Printing and Publishing
  • Year 2551
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com