ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของฉัตรมงคล อินสว่าง ในคอลเล็คชั่นของนายกสมาคมนักสะสมศิลปะไทย ในนิทรรศการ TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART ของสมาคมนักสะสมศิลปะไทยเนื่องในโอกาสเปิดตัวแกลเลอรี่แห่งใหม่ 333ANYWHERE อย่างเป็นทางการ : Old masters along with contemporary works from the collection of Thai Art Collector Association Time-Lapse Reflecting on Thai Art Exhibition through the works of artists such as Chatmongkol Insawang; Praew Kawita Vatanajyankur; Haritorn Akarapat; Tawan Wattuya; Imhathai Suwatthanasilp; Vasan Sitthiket; Pannaphan Yodmanee. (สูจิบัตรนิทรรศการ : art exhibition book)

______________________
TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART

04.04 – 25.04.2021 at 333ANYWHERE 

Curator: Nim Niyomsin

“นิทรรศการ Time-lapse ภาพสะท้อนของศิลปะไทยเป็นการนำเสนอผลงานในคอลเลคชั่นของนักสะสมจากสมาคมนักสะสมงานศิลปะไทย นิทรรศการนี้เป็นภาคต่อจากอีกหนึ่งที่มาจากกลุ่มคอลเลคชั้นเดียวกัน รูปแบบการนำเสนอในครั้งนี้เป็นการผสมผสานระหว่างงานที่หลายคนถือว่าเป็นผลงานของศิลปินชั้นครู (old masters) กับงานศิลปะร่วมสมัย (Contemporary art) ด้วยความเชื่อที่ว่าศิลปินทุกคนต่างก็มีความร่วมสมัยในช่วงเวลาของตัวเอง งานศิลปะคือเครื่องมือ สารและสื่อที่ศิลปินส่งผ่านความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกทางความรู้สึก ความคิด ภายในจิตใจหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งรอบตัว คือภาพสะท้อนของชีวิต และความเป็นไปในยุคสมัยของเขาและเธอเหล่านั้น”
นิ่ม นิยมศิลป์: ภัณฑารักษ์.

“Time-lapse exhibition, reflections of Thai art is a presentation of the collection of works from the Thai Art Collectors Association. This exhibition is a sequel to another from the same collection. This presentation style is a blend of works that are considered by many to be the works of artists (old masters) with contemporary art. (Contemporary art) with the belief that every artist is contemporary in his own time. art is a tool Messages and media that artists transmit their creativity, the expression of feelings, thoughts, inner minds or feelings towards things around them. is a reflection of life and the possibility of his and her days.”
Nim Niyomsilp: Curator.

  • Exhibition ผลงานของฉัตรมงคล อินสว่าง ในนิทรรศการ TIME-LAPSE : REFLECTING ON THAI ART
  • Exhibit Sculpture and Painting
  • Curator Nim Niyomsilp
  • Collection of กิตติภรณ์ ชาลีจันทร์ : Kittiporn Jalichandra
  • Gallery 333ANYWHERE