ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name In the motion #9/13
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2013, Size 79 x 41 cm.