ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Change of body #9/15
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2015, Size 70 x 100 cm.