ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name The cycle of body change #7/16
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2016, Size 70 x 100 cm.