ผลงานจิตรกรรม ผลงานวาดเส้นของฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name In the motion #5
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2012 ,Size 79 x 41 cm.