ฉัตรมงคล อินสว่าง ส่งมอบผลงานด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ผลงานประติมากรรมได้รับการจัดซื้อเข้าเก็บในคอลเล็คชั่นของบ้านพิพิธภัณฑ์คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ : Sermkhun Kunawong Museum House โดยคุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ผู้ก่อตั้งศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพและบ้านพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงร่วมกับผลงานจิตรกรรมทรงคุณค่าของ อ.สมโภชน์ อุปอินทร์


________________________
บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

          ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 41-43 ซอยลาดพร้าว 50 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจ และความรักในศิลปะของเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นเจ้าของร่วมกันโดย เสริมคุณ คุณาวงศ์ เหมือนฝัน สิริกรณ์ คุณาวงศ์ และวาดฝัน คุณาวงศ์

          บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งรวมผลงานศิลปะเพื่อจัดแสดงให้เห็นพัฒนาการของศิลปะไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยรวบรวมผลงานที่เป็นศิลปวัตถุโบราณ ผลงานที่ให้เห็นการปรากฎตัวของผลงานศิลปะที่มีเทคนิคตะวันตก สะท้อนในเห็นความเจริญงอกงามของศิลปะในประเทศไทยตลอดจนศิลปะร่วมสมัย รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีความน่าสนใจโดยจัดแสดงผลงานกว่า 300 ชิ้นครอบคลุมเรื่องราวดังกล่าว มาจัดแสดงในบ้านพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นผลงานสะสมที่สะท้อนวิวัฒนาการของศิลปะไทยโดยใช้เวลาสะสมมาตั้งแต่ พ.ศ 2535 เป็นโครงการต่อเนื่องจาก ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ของประเทศไทยที่โดดเด่นที่สุดพิพิธภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งเปิดตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 จนถึงปัจจุบัน

          ผลงานสะสมทั้งหมดก่อร่างสร้างตัวจากความหลงใหลในศิลปะของงานวัตถุโบราณ ประวัติศาสตร์และงานฝีมือของเสริมคุณ คุณาวงศ์ จึงก่อให้เกิดเป็น บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์ ซึ่งผู้สร้างหวังที่จะให้เป็นที่รวมผลงานสะสมที่จะสืบต่อไปถึงคนรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อเป็นที่จัดแสดงงานศิลปะไทยที่มีชีวิตชีวา

เวลาเปิดปิด

การเข้าเยี่ยมชม เปิดให้เข้าเยี่ยมชม ทุกวันเสาร์ที่ 3 ของทุกเดือน โดยจองรอบเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายบัตรที่บ้านพิพิธภัณฑ์ เสริมคุณ คุณาวงศ์

รอบการเข้าเยี่ยมชม

เวลา 10.00 น. บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
เวลา 13.30 น. บรรยายเป็นภาษาไทย
เวลา 15.30 น. บรรยายเป็นภาษาไทย

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมต่อรอบ

10 ท่าน บ้านพิพิธภัณฑ์ยินดีต้อนรับคณะทัวร์และทัศนศึกษาโดยการนัดหมายล่วงหน้า กลุ่มละไม่เกิน 10 คน ตามรอบเวลาการเปิดให้เข้าเยี่ยมชม

  • Exhibition Permanent
  • Exhibit Sculpture and Painting
  • Collector Sermkhun Kunawong : เสริมคุณ คุณาวงศ์
  • Collection of Sermkhun Kunawong Museum House